Test af Motorer

 
Alle fabriksrenoverede motorer fra Scan Parts bliver testede og gennemkørt i professionel prøvebænk.
Motorerne bliver skildt ad og gennemgået fra top til tå, dele udskiftes og erstattes med nye.
Da vores motorer i hovedreglen er "genbrugs" motorer, som er totalt hovedrenoverede, er
det vigtigt at den gamle motor vi leverer tilbage til producenten kan renoveres igen.
 
Scan Parts giver 12 måneders garanti på renoverede motorer.

      
 
        Renoveret motor bliver her prøvekørt før endelig godkendelse til levering.